APPINVENTOR

AppInventor – Razvoj mobilnih aplikacija

MIT App inventor je inovativni alat, čija je namjena da olakša uvod u programiranje i pravljenje aplikacija, pretvarajući kompleksne tekstualne programske jezike u vizualni blok komponente (veoma slične Scratch-u). Pojednostavljen grafički interfejs, omogućava djeci da lako savladaju vještinu pravljenja aplikacija. App Inventor, kao alat, teži da korisnike mobilnih aplikacija transformiše u kreatore mobilnih aplikacija. Ovaj alat nastao je 2009. godine, kao plod saradnje Hal-a Abelson-a, profesora sa MIT i Mark-a Friedman-a programera iz Google-a. Tokom 2015. godine, ovaj alat je koristilo 3 miliona korisnika iz 195 zemalja, napravivši 7 miliona aplikacija!

App Inventor projekat danas održava čitav tim, a web portal administriraju zapolseni MIT (Massachusetts Institute of Technology) Centra za Mobile učenje u saradnji sa CSAIL (MIT’s Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory) i MIT Media laboratorijom.
Kroz tri različita App Inventor programa, pomažemo djeci da ovladaju ovim alatom, nauče osnovne elemente programiranja, naprave kompleksnije aplikacije i igrice. Takođe, učimo ih kako da svoje aplikacije objave na Google Play Store i kroz poseban hardware program, pružamo im mogućnost da naprave aplikacije koje će kontrolisati robote. Pročitajte više o AppInventor platformi.